Lilian Tarp - Psykolog og Coach
Tilbage til forsiden af Lilian Tarp - Psykolog og Coach

Om Lilian Tarp

Jeg er universitetsuddannet psykolog og autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi og naturligvis mange faglige kurser af kortere varighed.

Desuden har jeg gennemgået en 4½ årig psykoterapeutuddannelse med psykodynamisk tilgang.

Endelig er jeg certificeret coach, så jeg også har mulighed for at benytte den coachende samtalestil.

Med disse uddannelser har jeg en bred vifte af metoder til at være en professionel samtalepartner og for at vælge de mest relevante og effektskabende metoder i et samtaleforløb. Jeg vælger altid metode efter analyse af den konkrete problemstilling hos det enkelte menneske – og i samarbejde med hver enkelt. Jeg arbejder hovedsaglig korttidsterapeutisk, men længden af et samtaleforløb er bestemt af den problematik, der arbejdes med.

Under første samtale udpeges fokusområder for forløbet. Jeg lægger op til et samarbejde, hvor du aktivt arbejder med fokusområder/opgaver i tiden mellem de enkelte sessioner. Formålet med det er at få optimalt udbytte af forløbet.

Jeg giver dig afslutningsvis metoder til selv at komme videre, fastholde resultaterne og forebygge “tilbagefald”. Jeg underviser og rådgiver, når det er relevant og hjælper dig til at finde dine svar, når det er relevant.

Jeg har arbejdet med samtaleforløb siden 1992 og er medlem af Dansk Psykologforening og af Psykoterapeutforeningen.  Jeg modtager løbende supervision for at sikre kvalitet i mit arbejde og sørger for faglig ajourføring via bl.a. kurser og efteruddannelser.

Du kan henvende dig direkte til mig via mail eller telefon. (se  under “Kontakt”)
Du behøver ikke kontakte praktiserende læge, kommune eller andre offentlige instanser forinden. Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen, og du bliver ikke registreret i forbindelse med et samtaleforløb hos mig. Jeg har tavshedspligt som den er beskrevet af Dansk Psykologforening.

Jeg er som autoriseret psykolog godkendt af de fleste forsikringsselskaber således, at du via en sundhedsforsikring vil kunne få tilskud/fuld dækning til et samtaleforløb – almindeligvis forudsat din læge giver dig en henvisning til psykologsamtale. Antallet af samtaler afhænger af den specifikke sundhedsaftale.
Der kan også være mulighed for støtte via sygeforsikringen  “Danmark”.