Lilian Tarp - Psykolog og Coach
Tilbage til forsiden af Lilian Tarp - Psykolog og Coach

Samtaleterapi

Herunder finder du eksempler på nogle af de problemstillinger, jeg har arbejdet med hos unge og voksne:

 • Angst
 • Arbejdsrelaterede dilemmaer, konflikter, valg, udbrændthed
 • Depression
 • Eksistentielle kriser og vanskelige valg
 • Generelle livsproblemer så som:
  • Lavt selvværd
  • Grænsesætning
  • Mangel på energi og opgivenhed
  • Håndtering af vrede
  • At blive konstruktiv frem for (selv)destruktiv
  • Opbygning af konstruktive reaktionsmønstre overfor andre mennesker, det være sig partnere, familie, kolleger, venner m.fl.
 • Krisereaktioner f.eks. efter dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom, vold eller andre former for overgreb.
 • Parterapi – min tilgang er inspireret af Imago-metodens principper
 • Sorgbearbejdelse
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Tvangstanker eller tvangshandlinger (OCD)

Den første samtale:

Her har du mulighed for at se mig an og danne dig et begyndende indtryk af, hvordan jeg arbejder og at få besvaret de spørgsmål du måtte have. Ikke mindst sporer du dig ind på, om du vil kunne være tryg i samværet og samarbejdet med mig.
Jeg spørger ind til det, som har fået dig til at opsøge mig som psykolog og hvad du gerne vil have ud af et forløb med mig. Jeg vil også spørge om eventuelle tidligere erfaringer med at gå i terapi og høre lidt om dit liv i øvrigt.

Priser:

En individuel samtale varer 45-60 min.

Prisen for privatbetalende er kr. 900,- pr. samtale. Der betales kontant umiddelbart efter hver samtale eller forud via netbankoverførsel til konto nr 9480  4520309594 (Danske Bank). Medbring venligst kvittering for overførslen ved hver samtale.

Hvis flere deltager i samtalen og/eller samtalen varer længere, varierer prisen derefter.

Antallet af samtaler og med hvilken hyppighed, samtalerne ligger, vurderes i samarbejde med dig, og afhænger af problemets art. Ofte vil det dreje sig om 5-12 samtaler, i starten ugentligt, senere hver 2. – 3. uge.