Lilian Tarp - Psykolog og Coach
Tilbage til forsiden af Lilian Tarp - Psykolog og Coach

Coaching:

  • Personlig og faglig sparring til personalegrupper og enkeltpersoner
  • Afklaring omkring ressourcer, ønsker, værdier
  • Afklaring om valg, der skal træffes
  • Personlig/faglig afklaring og målsætning
  • Afklaring af delmål og handlestrategier: hvordan kan personlige og faglige mål opnås ?
  • Afklaring i vanskelige / belastende situationer

Supervison:

  • Faglig sparring til personalegrupper og enkeltpersoner

Priser:

En individuel samtale varer 45-60 min.

Prisen for privatbetalende er  kr. 900,- pr. samtale. Der betales kontant umiddelbart efter hver samtale eller forud via netbankoverførsel til konto nr 9480  4520309594 (Danske Bank). Medbring venligst kvittering for overførslen ved hver samtale.

Hvis flere deltager i samtalen og/eller samtalen varer længere, varierer prisen derefter.

Antallet af samtaler og med hvilken hyppighed, samtalerne ligger, vurderes i samarbejde med dig, og afhænger af problemets art. Ofte vil det dreje sig om 5-12 samtaler, i starten ugentligt, senere hver 2. – 3. uge.